Menu
Hỗ trợ: (0292) 651 2222

Giới thiệu

Lã Văn Long
Lã Văn Long
Chức vụ
Giám Đốc
Năm sinh
1986
Số điện thoại
0901322068

Giám đốc – Lã Văn Long: Phụ trách quản lý chung và điều hành chính hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với trình độ, kinh nghiệm trong ngành lương thực và kiến thức sâu sắc trong điều hành, quản trị tại các Tập đoàn, Công ty có quy mô lớn. Ông Long có đủ uy tín, trình độ chuyên môn để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty thông qua việc cải tiến hệ thống quản trị, tiết giảm chi phí, tăng năng suất.

Chu Việt Quốc
Chu Việt Quốc
Chức vụ
Phó Giám đốc trực
Năm sinh
1982
Trình độ
Đại học
Phó Giám đốc trực - Chu Việt Quốc: trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày tại trụ sở Công ty. Với trình độ, kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn quốc tế trong ngành thực phẩm, nông sản và thức ăn chăn nuôi tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Ông Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển hệ thống quản trị Công ty đặc biệt là mảng cung ứng và mua hàng đưa Công ty lên tầm cao mới, kết nối sức mạnh với Tập Đoàn sẽ tạo được nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian sắp tới.
Trần Văn Hiếu
Trần Văn Hiếu
Chức vụ
Phó Giám Đốc
Năm sinh
1988
Trình độ
Cử nhân
Chuyên môn
Quản Trị kinh doanh
Số điện thoại
0977521607

Phó Giám đốc - Trần Văn Hiếu: Phụ trách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của hệ thống các Nhà máy gạo. Là người được đào tạo bài bản, năng động, Ông được xem là nhân tố mới được Công ty đề bạt theo chính sách phát triển nhân sự trẻ nhằm phát triển năng lực quản trị, phát chuyển chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tương lai.

Trần Thị Ngọc Hân
Trần Thị Ngọc Hân
Chức vụ
Kế toán trưởng
Năm sinh
1986
Trình độ
Đại học
Số điện thoại
0939859459